DET HÄR TROR VI PÅ

EVANGELIET OM JESUS FÖRVANDLAR LIV

Vi tror att människan är skapad av Gud, för Gud, till en gemenskap med Gud. Denna gemenskap bröts i och med syndafallet (människans uppror mot Gud). Synd betyder i Bibelns grundspråk att missa målet. Vi har missat målet med våra liv, att lära känna Gud vår Skapare. Gud kan inte ha gemenskap med synd eftersom det strider mot Hans natur. I sin kärlek till oss valde Han att sända Sonen, Jesus Kristus, till världen för att dö på korset för våra synder och försona oss med Gud.

Någon behövde alltså betala priset för människans uppror. Denna person behövde själv vara ett felfritt offer. Jesus Kristus uppfyllde alla kriterier som behövdes för att göra upp med människans synd. Jesus tog på sig våra synder och när Han dog på korset, så dog våra synder med Honom. När Jesus uppstod från döden på den tredje dagen så ger det oss en möjlighet att uppstå med Honom till ett nytt liv tillsammans med Gud. Idag har var och en möjligheten att återvända till en gemenskap med Gud. Bibeln säger att "om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst." - Romarbrevet 10:9-10

. . .

BIBELN ÄR GUDS ORD TILL OSS IDAG

Vi tror på Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Genom Bibeln talar den Helige Ande också idag till den enskilda troende. Vi tror att Guds ord har kraft och den uträttar Guds verk i världen när det på ett rätt sätt predikas och undervisas.
 
Matt 4:4, 1 Tess 2:13, 2 Tim 3:14-17, Hebr 4:12, 1 Petr 1:23

. . .

TROENDEDOP & FÖRSAMLINGSLIV

Vi praktiserar varken barndop eller vuxendop utan troendedop. Troendedopet är en efterföljelse- och bekräftelsehandling som offentligt bekräftar tron och omvändelsen. Dopet genomförs genom nedsänkning i vatten i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Det symboliserar att det gamla livet har begravts och att ett nytt liv i Kristus har börjat.

Dopet är det yttre tecknet på en inre förvandling. Den är inte en mållinje för ett färdigt kristet liv utan är snarare startskottet för ett liv i tro och efterföljelse av Kristus. Därför tror vi också att varje troende behöver ha en lokal församlingstillhörighet där hon får växa och utmanas i tro och livsstil under ett hälsosamt, andligt ledarskap.

Matt 28:18-20, Apg 2:42-47, Rom 6:1-7, Ef 4:5, 1 Petr 3:18-22, Kol 2:8-15

. . .

GUD VERKAR IDAG

Vi tror att Gud är verksam på jorden genom den Helige Ande och att Han griper in i människors liv för att hjälpa i olika situationer. Vi tror att Anden är verksam på våra gudstjänster men också i den enskilda troendes vardagsliv. Vi tror att den helige Ande inspirerar till efterföljelse, tillbedjan, bön och att han fördelar sina gåvor i kyrkan som han själv vill.
 
I 1 Korintierbrevet 12:4-7 står det att “det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.” Och i Apostlagärningarna 1:8 står det att ”när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”