EQUIP DISCIPLE SCHOOL

En bibelskola som utrustar dig som troende i vad bibeln säger om olika ämnen. 


Onsdag 16 november 2022

Micael Lahtinen undervisar grunderna om bland annat nycklarna till att förstå bibeln, varför världen ser ut som den gör, vårt syfte här på jorden och Guds plan för att upprätta skapelsen.

Onsdag 23 november 2022

Donnie Philips undervisar om grunderna i den kristna tron. Vad är "Rättfärdighet"? Vad innebär det att vara rättfärdig människa och kan man bli det? Behöver man hålla alla buden och vara perfekt människa?

Onsdag den 30 november 2022

Hannah Philips undervisar om grunderna i ämnet bön. Hannah kommer att undervisa vid flera tillfällen om detta ämne. Den här gången går hon genom  det grundläggande som Vad är bön? Hur ber man? vilka former av böner finns det?

Onsdag den 7 december 2022

Micael Lahtinen undervisar idag om den nya skapelsen. Han fortsätter även undervisningen om "Vem är Gud, egentligen?" Och vilken självbild har du egentligen?

Onsdag den 18 januari 2023

Donnie Philips fortsätter sin under undervisning om "Rättfärdighet" Vad innebär det att vara rättfärdig människa och kan man bli det? Behöver man hålla alla buden och vara perfekt människa?

Onsdag den 25 januari 2023

Solange Lahtinen talar om sant lärjungaskap. Vi är kallade att följa Jesus, vi är fortfarande hans lärjungar år 2023. Jesus sa "Gå ut i hela världen och gör alla människor till lärjungar.." Vi är också kallade til att göra lärjungar

Onsdag den 1 februari 2023

Donnie Philips fortsätter sin tredje dag med under undervisning om "Rättfärdighet" Vad innebär det att vara rättfärdig människa och kan man bli det? Behöver man hålla alla buden och vara perfekt människa?

Onsdag den 8 februari 2023

Micael Lahtinen undervisar om vad tro är och vad tror gör. Hur växer man i tro? Hur får man mer tro? Och vad är egentligen "frälsande tro"? OBS! Endast två lektioner denna gång

Onsdag den 15 februari 2023

Donnie Philips fortsätter sin fjärde dag med under undervisning om "Rättfärdighet" Vad innebär det att vara rättfärdig människa och kan man bli det? Behöver man hålla alla buden och vara perfekt människa?

Onsdag 1 Mars 2023

Donnie Philips fortsätter sin femte och sista dag med under undervisning om "Rättfärdighet" Vad innebär det att vara rättfärdig människa och kan man bli det? Behöver man hålla alla buden och vara perfekt människa?

Onsdag 8 Mars 2023

Solange Lahtinen talar i dagens undervisning om korset och uppståndelse kraften. Varför talar vi som kristna om korset? Vilken betydelse har det för oss och kristendomen?

Onsdag 15 mars 2023

Donnie Philips startar idag ett het nytt ämne nämligen "Den troendes auktoritet" Vad betyder detta för oss som tror på Jesus? Vad är det för auktoritet som vi har fått? Hur kan vi använda den?

Onsdag 29 mars 2023

Donnie Philips fortsätter idag ämnet "Den troendes auktoritet" Vad betyder detta för oss som tror på Jesus? Vad är det för auktoritet som vi har fått? Hur kan vi använda den?