Vad som SKALL ske (innan Jesus kommer tillbaka till jorden)

Micael & Solange för samtal kring "Jesus återkomst till jorden" och vad som skall föregå hans ankomst