DET HANDLAR OM JESUS

Vårt budskap, vårt arbete och våra liv kretsar kring Jesus Kristus. Vi tror att Jesus är världens frälsare. Vi tror att Jesus är fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Vi tror att Han är vägen till Gud, sanningen om Gud och livet från Gud. Vi tror att Jesus är svaret på människans strävan efter svar och bekräftelse. Han tog på sig våra synder och dog på korset och uppstod på den tredje dagen. Genom Jesus kan vi få en relation med Gud och få ett hopp om ett liv efter detta.