DET HÄR ÄR VIKTIGT FÖR OSS

VI ÖPPNAR VÅRA BIBLAR FÖR ATT LÄRA OSS

Vår tro och lära vilar först och främst på den bibliska uppenbarelsen. Vår förståelse av Bibeln och dess centrala budskap är i full samklang med historisk och klassisk kristen tro så som den har summerats i de tre trosbekännelserna: den Apostoliska, Nicenska och Athanasianska. Vi tror på och praktiserar troendedopet. Vi lever efter en pentekostal andlighet och allt detta förenas i ett missionalt fokus.


Därför vill vi vara en församling som värdesätter bibelförkunnelsen. På söndagar kan du komma för att delta i gudstjänstgemenskapen där Bibelordet står i centrum.

DET ÖNSKADE MÅLET
Att varje troende växer i sin tro och efterföljelse av Jesus.

LÄS
2 Timoteusbrevet 3:14-17

VI ÖPPNAR VÅRA LIV FÖR TILLVÄXT

Vi vill se Guds rike växa med nya lärjungar och församlingar. Vi tror att allt som har liv i sig växer. Därför vill vi arbeta målmedvetet med att plantera evangelium och träna nya lärjungar och ledare till Guds rike. Detta gör vi i våra vardagsrelationer genom att vara goda vittnen för Kristus, döpa folk till Kristus och lära dem att följa Kristus.

DET ÖNSKADE MÅLET
Att se Guds rike växa med nya lärjungar och församlingar.
 

LÄS
Apostlagärningarna 6:7

VI ÖPPNAR VÅR GEMENSKAP FÖR FLER

Allt som vi gör och förmedlar behöver utgå från en medvetenhet av Guds oförtjänta nåd och kärlek till människor. I evangelierna ser vi att Jesus trivdes bland vanligt folk och de trivdes i Hans sällskap. I Jesu närhet blev människor hjälpta, helade, befriade och mättade.

Därför vill vi vara en församling som visar sann omsorg och kärlek, nåd och barmhärtighet till människor. Vi vill vara en församling som når ut till människor genom att vara bland människor. Vi vill inte vara en vanlig kyrka för kristna, utan en kristen kyrka för vanliga människor.

DET ÖNSKADE MÅLET
Att skapa en gemenskap där Jesus trivs och där människor trivs och blir hjälpta.

LÄS
Lukasevangeliet 15:1