MARS MÅNADSBREV---11 mars 2019

"Tron är en övertygelse om det vi hoppas, en visshet om det som ännu inte kan ses." - Hebr 11:1

Vad gör du när tron är svag? Först och främst behöver vi definiera vad tron är och inte är. Tron är inte en prestation, utan en vila i Gud och på Hans löften. Tron är alltså ingen produkt som du kan åstadkomma. Tron är en gåva som är given av Gud och det är Han som upprätthåller den också! Många gånger fäster vi vår blick på vår svaga tro istället för att hålla blicken fäst vid Jesus, som är trons upphovsman och fullkomnare (Hebr 12:2). Trons mål är större än tron själv.

Så när din tro känns svag, då behöver du vila i Herren och lita på att Han bär dig. Jag är väldigt praktiskt lagd av mig och vill därför ge dig tips hur du kan vila i Gud.

Först och främst har Herren har gett oss sitt eget Ord, som är en handbok för våra liv. Han skapade livet och gav oss en handbok för att vi ska kunna förstå hur livet fungerar.

För det andra behöver du ta tid med Gud i bön. Bön är varken en teknik eller en religiös handling, det är enkel kommunikation med Gud.

För det tredje behöver du söka dig också till en församlingsgemenskap. Din församlingsfamilj finns till för att stötta dig och hjälpa dig. Tyvärr upplever många människor en stor skam när dem går igenom svårigheter i livet. De är rädda för att komma till församlingen i tron på att dem ska bli dömda. Församlingen är inte ett gäng perfekta helgon, utan ett gäng perfekta syndare med en perfekt Frälsare! Denna Frälsare har gjort oss rättfärdiga, utan att se till kön, ålder eller ras. Av nåden genom tron är vi frälsta!

I ett svagt läge så känns ingenting av detta så tilldragande. Men om vi förstår att Gud är vår källa till styrka, då kommer vi också att ge oss själva till dessa andliga discipliner. Låt oss fortsätta att hålla blicken fäst vid Jesus och stötta varandra!