MAJ MÅNADSBREV---30 april 2019

13 Ni är jordens salt. Men om saltet har förlorat sin kraft, hur får man det salt igen? Det duger inte till något annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. 14 Ni är det ljus som lyser upp världen. En stad uppe på ett berg kan inte gömmas.15 När man tänder en lampa ställer man inte ett sädesmått över den. En lampa ställer man i ett lampställ så att den lyser för alla i huset. 16 På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser allt gott ni gör och hyllar er Fader i himlen. (Matteusevangeliet 5:13-16)

Någon har sagt att Guds församling är världens hopp. Det är inte så att vi är lösningen på det mörker och de behov som finns i världen, men vi bär på lösningen. Jesus säger om sig själv att ”Jag är världens ljus…” (Joh 8:12). Sen säger Han vidare att ”så länge jag är i världen, är jag världens ljus.” (Joh 9:5). Vart finns Jesus nu? Han finns i oss, i församlingen! Paulus sammanfattar denna underbara sanning i Kol 1:27 då han säger ”Kristus finns i er, härlighetens hopp.”

Hoppet i Jesus kan inte vara frånskild från församlingens liv och uppdrag eftersom Bibeln beskriver att vi är Hans kropp på jorden och vi är kallade att sprida det här ljuset!
    Har du tänkt på att det är enklare att be för människors behov än att faktiskt bli deras bönesvar? När Jesus säger att vi ska lysa Hans ljus för andra människor, då förklarar Han att det sker genom goda gärningar – alltså genom att möta människors behov. Då sker någonting: ”de ser allt gott ni gör och hyllar er Fader i himlen.” Våra gärningar blir ett vittnesbörd som talar om Guds godhet.

”Folk bryr sig inte om hur mycket du vet förrän de vet hur mycket du bryr dig”
    Vi lever i en tid då gärningar väger tyngre än ord. Folk i samhället känner sig svikna av politiker som trixar med sina ord för att få väljare att rösta på dem. Folk är besvikna på systemet som inte fungerar. Folk är besvikna på relationer som inte fungerar. Därför behöver vi som Guds folk visa att vi går till action. Samhället bryr sig inte om vad vi har att säga förrän de ser att våra ord konkretiseras. Bibeln är tydlig med vägen till frälsningen – en människa blir frälst genom kunskapen om evangeliet som blir till en uppenbarelse som frälser. Inga goda gärningar kan rädda människor! Samtidigt handlar det här om att vinna människors hjärtan, för det hjälper inte att vi predikar om ingen vill lyssna.

Vi har inget att skämmas för. Evangeliet är Guds kraft till frälsning, och i Apostla-gärningarna ser vi hur under, tecken och gärningar öppnade en väg för evangeliet in i människors hjärtan. Låt oss på samma sätt leva ut evangeliet där vi går fram. Låt oss söka efter Tierps och Nordupplands bästa!