Livet segrade

På påskdagens morgon var lärjungarna instängda bakom låsta dörrar (Joh 20:19a). En känsla av nederlag kunde kännas i rummet där de var. Deras mästare och Herre hade tagits ifrån dem och de hade alla sett hur han blev uppspikad på korset, till allmänt förakt och beskådan. De kunde alla de heliga skrifterna där det står att den som blir upphängd på trä är förbannad av Gud (Gal 3:13, 5 Mos 21:23). Deras egen messias, förbannad av Gud. De mindes långfredagens fruktansvärda händelse, där Jesus hade hånats, bespottas, pryglats och sedan uppspikats.

I rummet fanns också en rädsla för att samma sak som hade drabbat Jesus nu skulle drabba dem, hans lärjungar och efterföljare. De hade setts i hans sällskap i tre års tid och många var det som visste att de tillhörde hans följarskara och innersta krets. Oron för vad som nu skulle ske med dem var huvudanledningen till att de sedan i fredags inte hade vågat lämna det trånga rummet.
  
Bakom de låsta dörrarna fanns också Petrus, klippan, som Jesus hade valt ut att leda församlingen vidare. Petrus som hade bekänt att Jesus var Messias, den levande Gudens son (Matt 16:16-17). Men som senare, när det Jesus blev gripen och det väl gällde, inte hade bestått lojalitetsprovet utan förnekat honom hela tre gånger. En djup skam- och skuldkänsla vilade nu över den färgstarke fiskaren från Galiléen. Hur hade han kunnat svika? Hur skulle han kunna leva med sig själv och den överväldigande skammen?

I den lilla lokalen vilade alltså en blandning av negativa känslor. Där fanns sorg, där fanns fruktan och där fanns skam och nederlag. Och kanske du och jag kan känna igen oss i någon eller några av de där känslorna. Även vi har kanske någon gång känt sorg över en nära vän eller familjemedlem som lämnat oss. Kanske det har hänt i närtid? Saknaden och längtan efter någon som tagits ifrån oss kan vara väldigt stark och smärtan kan sitta kvar länge.

Kanske har du också varit rädd och orolig? Orolig för hur det ska gå med ditt eget liv, eller dina barns? Du kanske känner oro för din egen hälsa eller din ekonomi? Du kanske till och med känt oro för att något våldsamt ska drabba dig eller din familj? Du kanske också känt skuld och skam? Löften du brutit, mot dig själv, mot någon medmänniska eller mot Gud. Skammen och skulden över ett misslyckande kan tära på oss och leda till grubblerier och sömnlöshet. Det kan gräva sig in i vår själ och fräta sönder annat som egentligen är friskt. Vi kan inte fullt ut identifiera hur lärjungarna upplevde den där påskdagsmorgonen, men vi kan i alla fall känna igen oss i liknande känslor som de troligen hade där bakom de låsta dörrarna. 

Men mitt i sorgen, fruktan och skammen strålar helt plötsligt ljuset igenom och Jesus själv visar sig för lärjungarna (Joh 20:19b). De kan först inte tro sina ögon men efter att de fått se honom, ta på honom och prata med honom (Luk 24:36-42) så förstår de att det är Han. Den uppståndne frälsaren, deras Messias och Herre. Och i Hans närvaro försvinner sorgen och byts ut till glädje. I Hans närvaro försvinner rädslan och byts ut till hopp och tro. I Hans närvaro försvinner så småningom skulden och skammen (Joh 21:15-19). Allt förvandlas i mötet med den uppstånden. 

Och samma upplevelse kan vi göra i våra liv. Vår livshistoria kan ha mörka skuggor som sänker sig in över olika områden, som håller oss fast i skuld, skam, sorg och rädsla. Men i mötet med den uppståndne skingras skuggorna och vi ser ljuset träda fram även i vårt liv. Jesus besegrade synden och döden och bevisades vara Guds son genom uppståndelsen från det döda (Rom 1:4). Uppståndelsen är en historisk händelse. Men Jesu uppståndelse får också återverkningar för oss idag. Samma kraft som Gud lät verka i Jesus när han uppväckte Honom från de döda finns tillgänglig för oss här och nu (Ef 1:19-20). Därför kan vi med Pauli ord utbrista: “Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?” (1 Kor 15:55).

För döden och mörkret hade övertaget, men på påskdagen segrade ljuset och livet. Jesus var död, men se han lever igen. Och detta liv verkar även i oss idag som troende. Detta liv kan skingra mörkrets skuggor och förtvivlans makter. För Jesus Kristus är uppstånden! Detta är vårt hopp, detta är vår räddning!

Oscar Svensson
Föreståndare i Nordupplandskyrkan