JUNI MÅNADSBREV---1 juni 2019

Vinden blåser vart den vill. Du hör den blåsa men kan inte säga varifrån den kommer eller vart den tar vägen. Så är det med var och en som är född av Anden. (Johannesevangeliet 3:8)

Det här bibelordet beskriver en person som är en lärjunge till Jesus. Låt mig klargöra att det här inte handlar om att leva ett flyktigt liv, istället förklarar bibelordet att vi som följer Jesus har gett upp kontrollen över våra liv till Honom. Han bestämmer nu.

Jag vill att du föreställer ditt liv som en sjunkande båt. Det känns faktiskt som att hela världen håller på att sjunka på grund av all ondska och orättvisa. Sanningen är att våra liv håller på att sjunka utan Jesus. Men Han erbjuder oss en ny båt, ett nytt liv.

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta, och något nytt har börjat. (2 Kor 5:17)

Medan du sitter i den nya, fina båten (livet) med Jesus så märker du att det inte finns någon motor. Hur ska du kunna ta dig framåt om det inte finns en motor? Du letar noga igenom båten och märker att det inte ens finns paddel att paddla med. Det enda du kan hitta är en segel att hissa upp och förlita dig på att vinden ska ta dig framåt.

Så är livet med Jesus. Du och jag har inte lyxen att starta en motor och köra vart vi vill. Vi är beroende av Andens vind. Han vill blåsa på ditt liv och leda dig framåt!

När pingstdagen kom, var de troende alla samlade. Då hördes plötsligt ett dån från himlen som en väldig storm och det fyllde hela huset där de satt. Sedan såg de något som liknade tungor av eld som delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av den Helige Anden och började tala andra språk som Anden gav dem. (Apostlagärningarna 2:1-4)

Det här hände under pingstdagen i Apostlagärningarna kapitel 2. Den Helige Ande blev sänd från himlen. Anden fyllde lärjungarna och de fick en frimodighet att gå ut med budskapet om Jesus. Under pingstdagen fick en stor folkskara i Jerusalem höra budskapet om Jesus och tre tusen människor döptes till Kristus.

Apostlagärningarna är en bok som är fylld av berättelser om hur Anden blåtse på lärjungarna och underbara saker skedde som ett resultat av det. De fick uppleva vägledning, helanden och mirakler.
Guds rike gick framåt då, men hur är det idag? Upplever du Guds vind i ditt liv? Apostlagärningarnas berättelse är tänkt att fortsätta i våra liv. Anden som blev utgjuten för 2000 år sen är fortfarande utgjuten i våra liv. Kanske är det dags för dig att höja din förväntan på Gud? Kanske behöver du öppna dörren och släppa in Guds friska luft och att vinden får blåsa in i ditt liv?

Den Helige Ande har blivit given till oss för vår vandring med Jesus. Livet utan Anden är som en bil utan bensin. Om du upplever att ditt liv med Gud har stannat upp, då är det dags att tanka livet med nytt bränsle!

Drick er inte fulla på alkohol, för det leder till utsvävningar. Låt er istället fyllas av Anden! (Efesierbrevet 5:18)