JULI MÅNADSBREV---6 juli 2019

Låt mig skriva några rader om den gemensamma tro som vi har. Din tro på Gud smittar andra människor, detsamma gäller tyvärr otron i våra liv.
     Det kristna livet består av en kollektiv tro och en personlig tro. Den kollektiva tron (och förväntan) på Gud avgörs av varje medlems personliga tro. Om de troende har en innerlig och äkta förväntan på Jesus på det personliga planet så kommer det också att smitta församlingslivet.

Detta ser vi väldigt tydligt i berättelsen om Moses tolv spejare som skulle se över landet som Gud hade lovat till Israels folk i 4 Moseboken 13. Tio av spejarna såg endast utmaningarna i landet men två av spejarna (Kaleb och Josua) såg också Guds makt att infria löftet. Tyvärr talade majoriteten otro och detta smittade hela Israels folk. Resultatet blev att folket fick vandra i ödemarken i 40 år tills den nya generationen intog det förlovade landet.

Vår attityd, tro och förväntan kan smitta andra människor! När vi bär på en negativ attityd så kommer det att påverka församlingslivet också. Ibland behöver vi kanske ropa som pappan som hade en son med en stum ande: "Jag tror. Hjälp min otro!"  (Mark 9:24).

Jag menar att det är bättre att förebygga än satt reparera. Istället för att ropa i panik när en svårighet dyker upp så kan du faktiskt vara förberedd.
     Hur kan du stärka din tro och förväntan på Gud? Låt mig ge dig ett tips som slår många andra metoder. Det här är så simpelt att du kommer att bli frestad att ge upp: "Läs (eller lyssna till) Bibeln."

Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.
Romarbrevet 10:17


Att fylla hjärtat och hjärnan med Guds Ord är avgörande om du vill öka din förväntan på Gud. Paulus skriver i Rom 12:2 att vi inte ska anpassa oss efter den här världen utan förnya vårt sinne så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Det här kan endast bli möjligt om vi spenderar tid i Guds ord med ett öppet sinne och ett öppet hjärta.

Bibeln innehåller historia, men det är inte en historiebok.
Bibeln innehåller berättelser, men det är inte en saga.
Bibeln innehåller fakta, men det är inte en faktabok.

Bibeln är Guds Ord och Hans ord bär på en övernaturlig styrka och förmåga att forma och hjälpa oss. Därför är det viktigt att fylla hjärtat och hjärnan med Bibeln eftersom det är ett Guds redskap att fostra oss i efterföljelsen av Kristus. Bibeln ingjuter tro i våra liv.

Har du svårt att läsa Bibeln?
Jag har pratat med människor som ibland finner det svårt att koncentrera sig när det kommer till läsning. Då vill jag rekommendera en Bibelapp som YouVersion har skapat. I denna app hittar du flera bibelöversättningar och i många av dessa kan du välja att lyssna på Bibeln. Sök på "Bible YouVersion" på "App Store" eller på "Google Play" på din mobil.

Du kan också lyssna till Bibeln på nätet via din dator: http://folkbibeln.it

Ta tid med Gud under sommaren
Sommaren är en perfekt tid att ta tid med Jesus genom Bibelläsning och i bön. Låt inte denna dyrbara tid gå förbi. Investera din tid på att bygga en starkare relation till Jesus.

När vi återkommer till församlingslivet och vår ordinarie verksamhet så tror jag att vi kan vara stärkta till ande, själ och kropp.