JANUARI MÅNADSBREV---14 januari 2019

Nu träder vi in i ett nytt år som i hög grad kommer att präglas av politiskt kaos, otrygghet och oreda. Därför vill vi som församling börja året med att söka Gud i bön och fasta under 14 dagar. Vi vet att Herren har goda planer för oss: ”Det är planer för välgång och inte något ont, för att ge er en framtid och ett hopp.” (Jer 29:11).

Fastan är en viktig hjälpmedel för oss att stilla våra liv och prioritera Herren framför våra fysiska behov. Vi föreslår att du provar den Bibliska fastan, att avstå från mat, men var och en ska fasta efter sin egna förmåga. Om du inte kan fasta från mat (t.ex. av medicinska skäl) så kan du välja att fasta från sociala medier, tv, kaffe osv. Poängen är att vi söker Herren tillsammans inför det nya året. Vi vill göra detta för våra personliga liv men också kollektivt som församling.

Om du står med i vår sms-grupp så kommer du att få olika böneämnen att be för under veckorna, men vi kommer också att anordna fler gemensamma bönetillfällen i församlingen. Under bönetillfällena kommer vi också att dela korta undervisningar om fastans betydelse och effekt i en lärjunges liv.