INFO COVID-19---14 mars 2020

Nordupplandskyrkan fortsätter att fira gudstjänst på söndagar, så länge det inte kommer andra restriktioner. Vi vill följa myndigheternas rekommendationer, vilket innebär att vi inte gör egna bedömningar eller vidtar åtgärder som saknar sakkunnigt underlag.

Regeringen har nu på inrådan av Folkhälsomyndigheten fattat beslut att samlingar med över 50 personer inte skall genomföras. Vi tror inte att det här påverkar oss, men vi kommer att hålla koll på att antalet personer i lokalen inte överskrids.

Vi fortsätter alltså att fira gudstjänst. Vi vill dock be dig att stanna hemma om du känner dig det minsta krasslig/sjuk. Det här gäller alla våra sammankomster.