GUDOMLIGT/VARDAGLIGT---12 oktober 2019

Vi har inlett en ny predikoserie i Nordupplandskyrkan; "Gudomligt/Vardagligt - Visdom för livet som leder till handling."

Det fanns ett tillfälle i Matteusevangeliet kapitel 17 då Jesus tog med sig tre av sina lärjungar upp på ett högt berg där han förvandlades inför dem. Guds härlighet kom över platsen och bibeltexten berättar att profeterna Moses och Elia uppenbarade sig och samtalade med Jesus.
     Det var alltså en stark Gudsnärvaro och härlighet som sänkte sig över platsen. Petrus tyckte om det så mycket att han ville bygga hyddor till gudsmännen och bli kvar på berget. Så blev det dock inte.

Bibeltexten fortsätter att berätta för oss att Jesus tar ner sina lärjungar från berget. När de väl kommer till sina egna får de möta problem som hörde till deras vardag - en demonbesatt person behövde bli fri.

Lärjungarna hade alltså ett extraordinärt möte med Herren på ett berg, och strax därefter får de gå ner från berget och möta vardagen.

Den här berättelsen är talande på många sätt. Det finns tillfällen i våra liv då Gud tar oss upp på höjder. Då får vi uppleva extraordinära saker med Honom. Men Herren kommer alltid att leda oss ner från berget - tillbaka till det vardagliga livet - för där finns det behov som behöver mötas och människor som behöver få hjälp.
    I det vardagliga livet möter vi problem, men kraften och mötet som vi har med Herren på berget kommer att hjälpa oss att ta itu med varje problem som möter oss nere i dalen. Det här är vad predikoserien kommer att handla om.

Under den här predikoserien kommer vi också att läsa Ordspråksboken tillsammans (eftersom många citat kommer att hämtas därifrån i kommande predikningar). Vi skulle vilja uppmuntra dig att läsa ett kapitel per dag. Ordspråksboken har 31 kapitel och då har vi läst igenom boken på en månad.