FEBRUARI MÅNADSBREV---3 februari 2019

Då har vi gått över till februari månad och innan vi berättar för dig vad som ligger framför oss så vill vi summera kort vad som hände under januari.
    Vi fick en underbar start på det nya året genom bönen och fastan. Herren svarade på många av våra personliga böneämnen. Vi fick också uppleva ett bönesvar i församlingens arbete med Björkbacken. Framförallt präglades våra bönemöten av Guds närvaro och därför lämnar vi denna period av fasta och bön med en större hunger efter mer av Gud.

I början av februari arrangerar vi den första familjesöndagen. Under dessa söndagar vill vi fokusera på två saker; att stärka gemenskapsbanden och att erbjuda en söndag för hela familjen. Därför inbjuder vi till en gudstjänst där vuxna får vara delaktiga i en inspirerande gudstjänst och där barnen välkomnas till en spännande stund i söndagsskolan. Vi har också ”piffat upp" barnrummet nere i källaren för söndagsskolan.

Den 9 februari kl 10-14 arrangerar vi en gemenskapsdag i församlingen. Under dagen kommer vi att samtala kring viktiga saker gällande gemenskapen och församlingslivet. Dessutom kommer vi att ge utrymme för gemenskap då vi också kommer att äta tillsammans. Du är varmt välkommen!