AUGUSTI MÅNADSBREV---13 augusti 2019

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. (Ef 6:10-13)

Under några söndagar i augusti har jag predikat över ett mycket viktigt tema: "Den osynliga världen." Detta blogginlägg är introduktionen till denna tredelade predikoserie.

INLEDNING

Det finns en värld bortom vad våra fysiska ögon kan se. I denna värld finns det en Gud och en djävul, ondska och godhet, änglar och demoner. Dessa två krafter arbetar för att få igenom sin agenda i ditt och mitt liv.

"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd." (Joh 10:10)

Den slutgiltliga segern är Guds, men fram till den dagen då den manifesteras till fullo kommer våra liv att bestå av ett konstant andligt krig.

Det finns två diken som vi kan hamna i när vi går in i ämnet om andlig krigföring. Antingen blundar vi för verkligheten att det finns en djävul och ett andligt krig (som Gud har gett oss förutsättningar att vinna). Eller så hamnar vi i det andra diket, nämligen att vi sätter för stort fokus på det demoniska och gör djävulen större än vad han egentligen är. Båda dessa diken är obibliska och behöver därför undvikas.

JESUS VAR MEDVETEN OM DEN OSYNLIGA VÄRLDEN

Jesus var medveten om den andliga världen och striden. Han blev personligen frestad av djävulen i Matteusevangeliet kapitel 4. Han mötte också regelbundet människor i evangelierna som var fast i mörkrets makter och Han befriade dem.
    Jesus blev också betjänad av änglar efter och under två intensiva strider. När Han hade fastat i 40 dagar och blivit frestad av djävulen så säger Bibeln att änglar kom och betjänade Honom1 Innan Jesus skulle fängslas och korsfästas står det i Bibeln att Han befann sig i Getsemane i bön: "Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden."2

När Jesus pratade om djävulen så pratade Han om honom som en person, inte en kraft eller filosofisk tanke om ondska. I följande bibelord ser vi att Satan är en ondskefull person som har inflytande, förmågan att tala och agera.

"Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader." (Joh 8:44)

"Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelsebul jag driver ut de onda andarna." (Luk 11:18)

VEM ÄR DJÄVULEN?

Vi har redan sett i Bibeln att Satan är en person. Han skapades av Gud och var från början en Guds ängel3 (kerub) som tillbad Gud i himlen. Men Bibeln beskriver att han fylldes av högmod och ville ta Guds plats4. Detta ledde till en strid som Satan förlorade och konsekvensen blev att han kastades ner från himlen och en tredjedel av himlens änglar kastades ner med honom eftersom de hade deltagit i upproret5.

Vi behöver påminnas om att djävulen inte går att jämföras med Gud. Han är en skapad varelse och underställd Guds allmakt.
 

  • Gud är närvarande överallt hela tiden, det kan inte djävulen vara.
  • Gud är allsmäktig, det är inte djävulen.
  • Gud ser våra hjärtan och tankar, det kan inte djävulen göra.
  • Gud är allvetande, det är inte djävulen.


HUR FICK DJÄVULEN INFLYTANDE I VÄRLDEN?

När Gud skapade jorden så gavs auktoriteten till människan att föröka sig, ta hand om skapelsen och lägga den under sig själv. Allt var bra i början men vid ett tillfälle svalde människan djävulens bete och föll i synd. Där och då överfördes auktoritet till Satan och ondskan började att influera världen.

Jesus kallar djävulen för "denna världens furste" (Joh 12:31).
Paulus kallar djävulen för "den här världens gud" (2 Kor 4:4).
När Jesus blir frestad i Matt 4:8-10 så erbjuder djävulen honom alla världens riken. Hur kan han ge detta om han inte äger dessa riken?

Vi kan bara konstatera att djävulen har inflytande i vår värld och att han använder sitt inflytande för att skapa förstörelse, kaos, smärta, hopplöshet och konflikter i våra liv! Han hatar Gud och därför hatar han också människan eftersom hon är skapad till Guds avbild.

Djävulen söker aktivt efter att förstöra för oss och därför behöver vi lära oss att både försvara oss mot honom och kasta ut hans inflytande från varje område i våra liv.

BERÄTTELSEN OM DAVID OCH GOLIAT

I berättelsen om David och Goliat möter vi två riken som är i krig med varandra - Israel och Filistéerna. Dessa två styrkor möts till strid och ur Filistéernas armé kliver en väldig stridsman fram vid namn Goliat. Ingen vågar att ge sig på denna bjässe och han lyckas att paralysera hela Israels armé.

Efter en tid kommer herdepojken David till stridsfältet med mat till bröderna. Han får då höra hur Goliat hånar Israels Gud och det väcker Davids nitälskan till Gud som leder till att han vill ta itu med Goliat. David hade nämligen Guds ära i centrum! För att göra en lång berättelse kort så slår David ner Goliat med hjälp av en slunga och sten. Den stora jätten faller och då händer någonting i Israels armé. De väcks upp ur paralyseringen och skräcken.

"Så övervann David filistén med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand. Sedan sprang David fram och ställde sig över filistén, grep tag i hans svärd och drog ut det ur skidan, och han gav honom dödsstöten och högg av honom huvudet. När filisteerna såg att deras kämpe var död, flydde de. Men Israels och Juda män bröt upp, höjde ett härskri och förföljde filisteerna ända tills man närmade sig Gaj och ända till Ekrons portar. Filisteer föll och låg slagna på vägen till Shaarajim och sedan ända till Gat och Ekron." (1 Sam 17:50-52)

När Goliat hade fallit vågade plötsligt Israels och Juda män jaga undan fienden från området.

Vad har berättelsen med David och Goliat gemensamt med andlig krigföring?

  • Goliat är en bild av Satan som fångar och paralyserar Guds folk.
  • David är en bild av Jesus som vinner seger över Satan, döden och helvetet när han dör och uppstår från döden.
  • När Satan besegras av Jesus så förlöser Hans seger nya förutsättningar för oss att jaga undan fiendens inflytande från livets alla områden!


De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen." (Lukas 10:17-20)

Du kan vara frimodig och gå in i den andliga striden med styrka och mod eftersom att Jesus har redan tagit itu med draken och därför kan vi trampa ner både ormar och skorpioner (Satans demoner och hans inflytande). Vi kan inte göra detta för att vi är så bra, men för att Jesus är bäst och för att Han har vunnit en evig seger på Golgata kors! Kom ihåg att "han som är i er är större än den som är i världen." (1 Joh 4:4)

1. Matt 4:11
2. Luk 22:43
3. Hesekiel 28:14
4.  Hesekiel 28:2, 15-17, Jesaja 14:13-14
5. Uppenbarelseboken 12:1-9