APRIL MÅNADSBREV---8 april 2019

Du och jag är kallade att göra en skillnad i den här världen och om vi vill se en stor skillnad i vårt samhälle så behöver vi förstå att det inte kommer att ske genom några få utvalda personer utan genom många som kommer samman och gör det tillsammans.

Fem av er ska driva bort hundra och hundra ska driva bort tiotusen. (3 Mos 26:8)

Två är bättre än en, för de får god lön för sin möda. (Predikaren 4:9)


När du läser Bibelns olika historier ser du hur vanliga människor arbetade tillsammans för att uppnå ett visst mål. Bibeln visar oss på många platser styrkan i teamwork!
     En coach sa såhär till sitt lag: ”Individerna är med i spelet men teamet vinner turneringen”. Det är omöjligt för en individ att vinna t.ex. en fotbollsturnering, men för ett sammansvetsat lag är det möjligt. Individen är viktig, men det är laget som vinner turneringen.

I församlingen har vi en mångfald av människor från olika bakgrunder, åldrar och etnicitet. Var och en är viktig för Gud, men vi är satta i ett större sammanhang, nämligen Guds församling.  

När pingstdagen kom, var de troende alla samlade. (Apg 2:1)

Alla de troende var enade till hjärta och själ och ingen tyckte att det han ägde var hans eget utan alla delade med sig av vad de hade.  (Apg 4:32)


Dessa två bibelord har några intressanta synvinklar. För det första vill jag att du förstår att enhet varken är nödvändigt eller möjligt utan mångfald. Du behöver ha en mångfald för att kunna skapa en enhet. Enhet är lätt när alla tänker likadant och talar samma språk, men det blir en utmaning när det finns en mångfald av människor.

Genom Guds Ande kan en församling uppleva enhet. När den Helige Ande kom på pingstdagen så berättar historien att lärjungarna började tala olika språk, men de talade och agerade i enhet!

Bibeln säger; "Alla de troende var enade till hjärta och själ" På engelska står det i Apg 2:1 att ”they were all with one accord in one place.”
     Den engelska översättningen säger mer än vad den svenska översättningen gör. Lärjungarna befann sig inte bara fysiskt på en plats, de var också enade som ett ackord på den platsen.      
    Om du föreställer dig församlingen som ett piano så är det Gud som spelar på pianot. Han äger församlingen, inte vi. Gud vill få till ett underbart ljud av hopp och frihet från församlingen som ljuder i samhället. Vi (medlemmarna) är de olika tonerna som Gud spelar på. Ibland behöver vi stämma om pianot eftersom tonerna är ostämda. På samma sätt behöver du och jag rannsaka oss själva om vi är i rätt ton med Guds tanke om oss. Vi behöver förstå att vi inte konkurrerar med varandra utan att vi kompletterar varandra. Därför låter inte din ton på samma sätt som någon annans ton. Du behöver stämma om ditt liv så att den låter i samklang med Guds tankar om dig. Mångfalden är viktig för att Gud ska kunna få en fin låt utifrån församlingen.

Sedan fortsätter Apostlagärningarna att berätta för oss att de troende var ofta samlade. Församlingslivet handlar alltså om att ha kontakt med andra troende.
    Därför står det en uppmaning till oss i Hebreerbrevet: "Låt oss inte överge våra samlingar, så som vissa brukar göra. Låt oss i stället uppmuntra varandra, särskilt som ni ser att dagen närmar sig." (Hebr 10:25)

Församlingen är en plats där vi uppmuntrar och eggar varandra till Jesu efterföljelse. För att det ska kunna ske behöver vi träffas regelbundet. Hur det sker är inte lika viktigt; smågrupper, gudstjänster eller både ock.

Jag tror att församlingen har tre uppgifter att ta hänsyn till:

Församlingen ska vara
- Uppmuntrande
- Utrustande
- Utsändande


Vi lever i en tuff tid på många sätt och flera av oss blir nedslagna av olika saker under veckan. Därför behöver vi komma samman för att uppmuntra varandra (som Hebr 10:25 säger). Det handlar inte bara om att vi slickar varandras sår och plåstrar om varandra, men att vi också uppmuntrar varandra att fortsätta i Jesu efterföljelse. Vi uppmuntrar varandra att inte ge upp. Vi uppmuntrar varandra att fortsätta kämpa!

Församlingen ska också utrusta individen i efterföljelsen av Jesus. Det sker genom god bibelundervisning, en trosstärkande atmosfär och längtan efter Guds närhet!

Dessutom ska vi leva för den här världen, därför ska församlingen vara utsändande. Den ska inte bli en introvert grupp av människor som endast fördjupar sina kunskaper och erfarenheter av Gud utan att bry sig om vad som händer i samhället. Vi är kallade att göra en skillnad i den här världen och församlingen är bara laddningsstationen där vi hämtar uppmuntran och hjälp för att kunna ta fighten mot orättvisor, mörker och problem!

Låt oss därför göra livet tillsammans, som församling. Låt oss också involvera Gud i det vi gör och göra livet tillsammans med Honom!

Gud välsigne dig
Jonas Päivärinta